top of page

פרויקטים בשיווק

כתר הרמה

פרויקט MUSE - שכונת מורשת מודיעין

נתיב ברמה - רמת בית שמש ד'3

נתיב ים הצעירה - קרית ים

לפרטי הפרויקט

חברת א.פ.י נתיב פיתוח נדל"ן בע"מ
מחיר למשתכן הגרלה 1384

נתיב בשדרה - רמת בית שמש ד'1

פסגת נתיב - רמת בית שמש ד'4

בית בים - בריביירה הצפונית החדשה

צמרות נתיב - רמת בית שמש ד'2

חריש - Street Shop

צרו קשר איתנו: 8082*

bottom of page